سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

زهرا برونی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

زهرا برونی

زهرا برونی 16 ساله که در رشته انیمیشن درس می خواند از بچگی به کارهای هنری علاقه داشته است و به همین دلیل او در پایه اول دبیرستان موق به ساختن یک فیلم شد که جزء کارهای خوب شناخته شد. او در سال دوم دبیرستان یک فیلم به نام بازگشت ساخت که سوم استان شناخته شد و جزء کارهای خوب قرار گرفت.به توضیحات بیشتر از زبان ایشان توجه فرمایید.

Zahra 16-year-old Bruni was studying in the field of animation since childhood has been interested in art