جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

زورخانه و ورزش باستانی در شوشتر - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

زورخانه و ورزش باستانی در شوشتر

Loading the player...

زورخانه جایی است که ورزشکاران باستانی کار برای فرا گرفتن فنون ورزشی به انجا می روند به "زورخانه و ورزش باستانی در شوشتر" توجه کنید.