جهش تولید | شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

سخنرانی مقام معظم رهبری در روز قدس - سیما - نمایش محتوا

 

 

سخنرانی مقام معظم رهبری در روز قدس

سخنرانی مقام معظم رهبری در روز جهانی قدس.