رونق تولید ملی | شنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۸

سر كوي تو - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

سر كوي تو

سر كوي تو
زبس در گلو عقده دارد دلم
به زانوي غم سر گذارد دلم
چنان داغدار توام روز و شب
که خونابه از ديده بارد دلم
تو را اي خدايي ترين آرزو
به دست خدا مي‌سپارد دلم
تو رفتي ولي ياد تو ماندني است
پس از تو چنين مي‌نگارد دلم
اسيرم اسير غم عشق تو
سرکوي تو خانه دارد دلم