سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

سعادت درون - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

سعادت درون

Loading the player...

هر شخصی از دیدگاه خود سعادت را درون یک چیز می بیند بعضی ها جایگاه اجتماعی برخی علم و نیز برخی پول را ...سعادت می دانند اما زمانی که به آن چیزی که می خواهند می رسند در بسیاری از موارد ممکن است احساس سعادت نکنند مثلا کسانی که پول را سعادت واقعی می دانند دربعضی موارد با داشتن ثروت بسیار احساس بدبختی می کند و همچنان در پی یافتن پول بیشتر و بیشتر می شود و یا برخی در اوج قدرت احساس سعادت ندارند و حتی شاید آرزوی یک خواب راحت را داشته باشند غافل از اینکه سعادت واقعی درون ما انسان ها می باشد اگر انسان به داشته های خود قانع باشد و قدر آنها را بداند احساس رضایتمندی می کند و از زندگی خود لذت می برد . افرادی که احساس سعادتمندی می کنند دارای ویژگی های می باشند مثلا اینکه فرد خودش را سعادتمند می داند یعنی از زندگی اش راضی می باشد دیگر اینکه فرد با خودش سازگار باشد در این صورت احساس اعتماد به نفس کرده و احساس کمبود نمی کند و با آزادگی زندگی می کند کلید این اعتماد به نفس انجام کارهای نیکو می باشد .فرد سعادتمند با دیگران سازگار می باشد و قبول دارد که انسان ها هم نقاط ضعف و هم نقاط قوت دارند و آنها را با همان شرایط می پذیرد و سعی می کند خوشبختی خود را با آنان تقسیم کند و سعادتمندی بیشتری را نصیب خود می کند.