سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

سنت عیدی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

سنت عیدی

یكی‌ از سنت‌های‌ زیبای‌ ایرانیان‌ این‌ بوده‌ است‌ كه‌ بزرگترها به‌ كوچكترها عیدی‌ می ‌دهند؛ و سنت‌ این‌ بوده‌ كه‌ از پول‌ نو استفاده‌ كنند؛ چه‌ به‌ صورت‌ سكه‌ و چه‌ پول‌ كاغذی؛ سعی‌ می ‌شده‌ كه‌ نو و براق‌ باشد؛ به‌ این‌ معنا كه‌ سال‌ نو، پول‌ نو و زندگی‌ نو.اما چند نکته در مورد پول عیدی کودکان:عیدی‌ كودكان‌ را از آنها نگیرید:بعضی‌ از والدین‌ پول‌های‌ عیدی‌ كودكان‌ را از آنها می ‌گیرند - حال‌ یا به‌ بهانه‌ این‌ كه‌ می‌خواهند برایشان‌ نگه‌ دارند و یا به‌ بهانه‌های‌ دیگر - به‌ هر حال‌ آنها را از لذت‌ عیدی‌ داشتن‌ و خرید كردن‌ محروم‌ می‌ كنند؛ و این‌ كار درستی‌ نیست. بایستی‌ عیدی‌ بچه‌ها را به‌ خود آنها بدهیم؛ و اگر سن‌ آنها كم‌ است‌ و هنوز نمی‌ دانند كه‌ با آن‌ پول‌ها چه‌ كنند، بهتر است‌ پدر و مادر آنها را به‌ مغازه‌ ببرند و ضمن‌ توضیحی‌ كه‌ برایشان‌ می‌ دهند از آنها بخواهند كه‌ اسباب‌بازی‌ یا چیز دیگری‌ را انتخاب‌ كنند. ● پول‌ یا هدیه‌ای‌ كه‌ دیگران‌ به‌ كودك‌ می‌دهند مورد تمسخر قرار ندهیداز دیگر وظایف‌ والدین‌ این‌ است‌ كه‌ به‌ كودكانشان‌ آموزش‌ دهند انسان‌هایی‌ قدردان‌ باشند. چنانچه‌ ما عیدی‌ كودك‌ را مورد انتقاد قرار ندهیم‌ و درباره‌ كم‌ یا زیاد بودن‌ ارزش‌ مادی‌ آن‌ صحبت‌ نكنیم‌ و نیز شخص‌ عیدی ‌دهنده‌ را قضاوت‌ نكنیم، بلكه‌ به‌ فرزندمان‌ فرهنگ‌ تشكر كردن‌ را بیاموزیم، این‌ مهم‌ انجام‌ می‌پذیرد.● احترام‌ گذاشتن‌ به‌ بزرگترها، و تشكر كردن‌ را به‌ كودكان‌ بیاموزیدبه‌ كودكان‌ آموزش‌ دهیم‌ كه‌ در ایام‌ نوروز حتماً به‌ دیدن‌ بزرگترها بروند، عید را به‌ آنها تبریك‌ بگویند و در صورت‌ دریافت‌ عیدی‌ تشكر كنند.● به‌ رقابت‌ و چشم‌ و هم ‌چشمی‌ میدان‌ ندهیم‌بایستی‌ به‌ كودكان‌ بیاموزیم‌ كه‌ دادن‌ عیدی‌ از طرف‌ بزرگترها جزو واجبات‌ نیست؛ و اگر بزرگتری‌ عیدی‌ می‌ دهد لطف‌ می ‌كند. از طرفی، عیدی‌ دادن‌ نبایستی‌ جنبهِ رقابت‌ به‌ خود بگیرد و هر كس‌ بخواهد پول‌ یا كادویی‌ كه‌ به‌ دیگران‌ می ‌دهد، ارزش‌ بیشتری‌ داشته‌ باشد، و به‌ بیانی‌ بخواهد توان‌ خود را به‌ رخ‌ دیگران‌ بكشد. بلكه‌ همان‌ میزان‌ كم‌ از ارزش‌ معنوی‌ برخوردار است‌ و لذت‌ را برای‌ كودكان‌ به‌ ارمغان‌ می‌آورد