سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

سنگ در فرهنگ مردم شوشتر - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

سنگ در فرهنگ مردم شوشتر

Loading the player...

سنگ در فرهنگ مردم شوشتر: سنگ در شوشتر کاربردهای مختلف داشته است مثلا کاربرد درمانی مثل سنگ تب بر ، زمانی که کسی تب داشت سنگ تب بر را دور مچش می بستند و باور داشتند که تب او درمان می شود سنگی به نام شیشه داشتند که در کنار رودخانه بود و آنرا خرد می کردند و برای شیشه گری استفاده می کردند . سنگی در امام زاده عبدالله داشتند که سنگی اعتقادی بود. بازی به نام بازی هفت سنگ داشتند و از واژه سنگ هم در بازی خود استفاده می نمودند مثلا وقتی بچه ها به در خانه کسی که نامش مهدی بود می رفتند می گفتند " سنگی بالا سنگی دومن کل مهدی زن در ( سنگی بالا سنگی پایین کربلایی مهدی بیرون بیا) و به این صورت تمام بچه های محل را از خانه هایشان برای بازی بیرون می کشیدند. و همچنین شوشتری ها از واژه سنگ در ضرب المثل ها نیز استفاده می کردند مثلا سنگی که از جاش کهه سرجاش نمونهه (کاری که نظمش بهم خورده است مانند اولش نمی شود.) شوشتری ها سنگ رودخانه ای را گلال تلفظ می کنند.