سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

سیده زهرا پرورش - صدا - نمایش محتوا

 

 

سیده زهرا پرورش

سیده زهرا پرورش

سیده زهرا پرورش

متواد سال 60 شهرستان دزفول

لیسانس حقوق قضایی

در بهمن سال 83 به عنوان گزارشگر وارد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی شدند وعلاوه بر گزارشگری  در زمینه های گویندگی ، نویسندگی ، تهیه کنندگی در حوزه صدا فعالیت داشتند . و در حال حاضر تهیه کننده و گوینده برنامه مسابقه سکو و گوینده برنامه با جوانان ، صدای پای کارون ، رادیو پنج شنبه ، خانه سبز و گزارشگر برنامه طلوع صبح می باشند.جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ