سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

شروط نذر - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

شروط نذر

برای تحقق نذر چند شرط وجود دارد : شرط اول این است که کلمه نذر بر زبان جاری شود.شرط دوم این است که نیت کند این تعهد را برگردن بگیردو شرط سوم این است که آنچه از رفتار و اعمال قرار است انجام دهد شرعی و قانونی باشد.There's vow to fulfill several conditions: the first condition is that the word is uttered vow.