سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۱ تیر ۱۴۰۰

شعر حماسی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

شعر حماسی

دانلود

قرون اولیه تا قبل از تشکیل حکومت صفویه در شعر عاشورایی: در این دوره بیشتر مناقبیان حضور داشتند کسانیکه در کوی و برزخ میرفتن و وصف حضرت امام حسین (ع) شعر خوانی میکردند، اما در عصر دوم تشکیل حکومت صفوی در این عصر کمتر به شعر عاشورایی پرداخته شده است، در عصر سوم حکومت افشاریه و زندیه می باشد به این دوران ، دوران طلایی تنزل در شعر عاشورایی می گویند،