سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۰

شناخت شب قدر - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

شناخت شب قدر

طلوع و غروب وقایع، در بخشى از زمان صورت مى‏بندد و زمان و لحظه‏ ها، هفته‏ ها و ماه‏ها، مخلوق خدا، مرهون نظام جارى و حرکات موزون عالم است و به ظاهر هیچ فرقى میان آن‌ها نیست. ولى قرآن کریم، همه ایام را یکسان نمى‏بیند. برخى از آن‌ها را ایام مبارک و مقدس مى‏داند که ماه رمضان و شب‌های قدر ازآن جمله است. در منظر قرآن، شب قدر، شب باارزش و پرفضیلت و با امور مهم و باعظمتى همراه است؛ همانند نزولِ اجمالى قرآن، پیدایش افاضات باطنى و فضاى خاصّ معنوى، تقدیر و تعیین سرنوشت‌ها، تدبیر و برنامه‌ریزى‏هاى جدید و نزول جبرئیل و فرشته‏ها. عبادت در آن شب، بالغ بر هشتاد سال ارزش دارد و قابل قیاس با سایر شب‌ها نیست. در چنین شبى خداوند بال رحمت مى‏گشاید و بندگان خود را در رواق آن مى‏نشاند و مؤمنان و عبادت‌گران را مشمول رحمت خاص خود مى‏سازد. «قدر» در لغت به معناى اندازه کردن، مقدر ساختن، قرار دادن چیزى به تعداد ، به شکل و شیوه مخصوص است. پس شب قدر یعنى شب مخصوص رقم زدن سرنوشت انسان و برنامه‌ریزى کردن. به همین جهت آن را شب قدر مى‏نامند؛ چون خداوند آنچه را در طول سال انجام خواهد گرفت، در آن شب، تقدیر و تعیین مى‏کند، همانند حیات و مرگ، خیر و شر، طاعت و عصیان، سعادت و شقاوت، توسعه و تنگى رزق و معیشت و این گفتار، عصاره و مضمون آیه چهارم سوره «دخان» است که به صراحت بیان شده است: در آن شب هر امرى بر اساس حکمت (الهى) تدبیر و جدا مى‏ گردد.