رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

شهيد ابوالقاسم ضرغامپور - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

شهيد ابوالقاسم ضرغامپور

شهيد ابوالقاسم ضرغامپور فرزند حسنعلی در بیستم اردیبهشت ماه سال 1341 در شوشتر به دنیا آمد و  در شروع جنگ تحمیلی به جبهه رفت و در شبیخون معروف حمیدیه شرکت کرد و زمانی که امام (ره) دستور داد حصر آبادان باید شکسته شود به سوی آبادان رفت و در اثر انفجار گلوله توپ پایش زخمی شد. شهيد ابوالقاسم ضرغامپور سرانجام در بیستم بهمن ماه سال 1361 قبل از شروع عملیات والفجر یک در اثر برخورد خمپاره در نزدیکی او به شهادت رسید.

Shahid Abul Hasan Ali in the twentieth Zrghampvr child was born in Shushtar May 1341 and at the beginning of the war went to the front and the famous ambush took Hamidieh and when Imam Khomeini ordered the Abadan siege must be broken and went to Abadan Cannonball leg was wounded in the blast. Shahid A. Zrghampvr Finally, on the twentieth of February of 1361 before staging a result of Fajr rockets hit near him was killed.