سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

شهید حمید پنبه ور - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

شهید حمید پنبه ور

Loading the player...

شهید حمید پنبه ور داردرمرداد ماه سال ۱۳۴۵ در شهر مقاوم دزفول در خانوده ای متدین پا به عرصه وجود گذاشت وازهمان اوان کودکی طعم سختیها ومشکلات راچشید ودرنتیجه رشد او با رنج وزحمت قرین شده بوده بدین ترتیب اینچنین وارد در صحنه عظیم و پر خوف زندگی شده بود شرایط محیط پاکی اش خصوصیات بارز وارزنده ای رادر او بوجود آورده وبود و آنقدر صفات بارز و نیکو  در سراسر زندگی کوتاهش جمع آوری نموده که شرح هر کدام به زمانی طولانی نیاز کم حرفی او درمقابل کارهای قراوانی که انجام می داد حکایت از طبع بلند او داشت شهید در اداره کردن خانه همواره پدرو مادر خویش را یاری نموده  و مراتب احسان و نیکی رادرحق آنان مصروف میداشت ودرجلب رضایت آنان که درحقیقت جاب رضای خدای تبارک و تعالی بوده است ازهیچ کوششی دریغ نمی ورزید ولی دیری نپائید که پدرش به جوار رحمت الهی شتافت و دراین هنگام بوده شهید تحصیلات ابتدائی خود رابه پایان رسانیده بود ولی بعلت استضعاف خانواده اش نتوانست تحصیلات خود را ادامه بدهد و درهمان هنگام جنگ که از طرف صدام جنایتکار که دست نشانده ابر قدرتهای شرق و غرب بود به جمهوری اسلامی تحمیل گردید اما خدا خواست که این جنگ و این حمله ناجوانمردانه باوجودخسارات مالی و جانی فراوان دررشد نظامی فرهنگی و سیاسی و اجتماعی جامعه ودرتثبیت و  استحگام سیاسی وصدور انقلاب درجهان انعکاس وسیعی داشته و هم باعث شکست و انزوای ملی گراها منافقین و گروههای ملحد گشت وشهید سعید برادر حمید پنبه وردار نیز بنابر احساس و وظیفه اش خالصانه رزمندگان اسلام رایاری داده و باوجود کار طاقت فرسای روزانه شبها راتا صبح بااسلحه اش به حفظ وحراستاز دستاوردهای انقلاب اسلامی و پیروزیهای بدست آمده می پرداخت شهید علاوه بر شرکت دربرنامه های مختلف مذهبیاز جائیکه علاقه وافری نسبت به مسائل و فراگیری معارف اسلامی داشت بطور مرتب درکلاسهای آموزشی قرآن و مجالس دینی شرکت مینموده ودربر پایی انی کلاسها از هیچ کوششی دریغ نمیورزید واز آنجائیکه عشق و ارادتی خاص به پیغمبر اسلام (ص) واهلیت او (علیهم السلام ) داشت برای شرکت وهمچنین دربر پائی هرچتهت با شکوهتر مراسم ومجالس اعیاد و یا مجالس سوگواری ان بزرگواران تمام تلاش و همت خود رابکار میگرفت وهمچنین در ماه رمضان المبارک ماهی که نزد خدای متعال بهترین ماهها ورزهایش بهترین روزهای وشبهایش بهترین شبها وساعتهایش بهترین ساعتها ماهی که در ان مردم بضیافت خدای تبارک وتعالی فرا خوانده شده اند ساعتها قبل از مخرب بانیتی راست ودر … پاک قدم به مسجد  گذاشته درانجام کارها وامور مربوط به مسجدابتوان و زحمات فوق العاده ای تلاش و کوشش میکرد منجمله از آنها مهیا ساختن شربت برای افطار روزه داران به تأسی و دنباله  روی از فرمایش رسول اکرم (ص) که فرمود :  بپرهیزید از آتش بوسیله افطار دادن به روزه دار اگر چه شربتی آب بوده باشدولذا بهنگام اذان مغرب عطش مومنین را باشد بتی گوارا سیراب مینمود شهید  سعید برادر حمید پنبه وردار برای یاری رساندن به رزمندگان اسلام به اشکال مختلف فعالیت میکرد چه از طریق شرکت مستقیم درجبهه ودرعملیات از جمله شرکتدرعملیت حماسه آفرین و پیروزمند خیبر وچه غیر مستقیم نظیر جمع آوری کمکهای نقدی مومنین درمسجد آیت الله بیکدلی که آخرین دفعه آنها یکشب قبل از شهادتش صورت گرفته بود وسرانجام آن لحظه فرا رسید سحرگاهان روز۱۹ خرداد   ۱۳۶۳  که برابربود با ۹ شهررمضان المبارک صدایی مهیب وانفجاری وحشتناک موشکهای زمین به زمین صدام هون آشام تمام شهر را بلرزه درآوره بود زن و کودک پیرو جوان با پاهای برهنه و هراسان و مضطرب به طرف محل اصابت حرکت میکردند صدام جنایتکار بار دیگر چهره کریه و شیطانی خود را به نمایش گاذاشته وتعدادی از مردم بیگناه و موحد شهرمان رابه خاک وخون کشانید ودرآن شب این شهید سعید به همراهی چهار تن ازاعضای خانواده اش به شهادت رسیده واز این دیار فانی به جهان باقی شتافتند .

                              روحش شاد وراهش پر رهرو ویادش گرامی باد