سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

شهید هوشنگ مظفری - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

شهید هوشنگ مظفری

شهید هوشنگ مظفری

شهید هوشنگ مظفری

شهید هوشنگ مظفری

نام و نام خانوادگی: هوشنگ مظفری

نام پدر: غضنفر

تاریخ تولد:۱۳۴۹/۰۱/۱۵

تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۰۵/۰۴

محل تولد: اهواز

محل شهادت: خوزستان

او در آخرین وداع خویش با پدر چنین میگوید :

پدرجان امروز اسلام احتیاج به ما دارد، اگر تو فرزندت را به جبهه نفرستی، آن دیگری هم نفرستد پس تکلیف جنگ چه می شود.  و سپس رو به مادرش که در حال جمع آوری وسائل وی در ساک بود کرده و میگوید :مادر یک روزی میدانم افتخار می کنی که چنین فرزندی داری و آن روز هم نزدیک است.  و در آخرین نامه ای که برای خانواده خویش فرستاده بود چنین به مادرش میکند که :

مادر اگر برای من اتفاقی افتاد ناراحت نباش، من امانتی بیش نیستم و صاحب امانت هرگاه که بخواهد امانتش را پس میگیرد.

 این شهید عزیز به مدت چهل و پنج روز به جبهه اعزام گردیده و پس از گذراندن دوران آموزشی به سوی ناو اعزام می گردد و در آخرین روز که جهت تجدید اعزام میخواست به شوش عزیمت نماید خدایش عشق ملتهبش را پذیرا میشود و در روز شنبه چهارم مردادماه هزاروسیصدوشصت وپنج سراپا اشتیاق و در حالیکه جانش از آتش التهاب فروزان الهی می سوخت و در زیرلب نام مبارک سرورش حسین (ع) را می سرود، هجرت حق را لبیک گفت و به فوز عظیم شهادت نائل آمد.

                                        یادش جاوید و راهش پر رهرو