رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

شکوه قرآن - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

شکوه قرآن

می گویند در ان دنیا قرآن ازدست بعضی ها شکایت می کند و می گوید مرا خریدند ولی نخواندند .مرا خریدند ولی فقط از زیر من رد شدند. مرا خریدند تا در خانه جدید خود بگذارند تا به عروس و داماد هدیه کنند.مرا برای مراسم ختم خریدند اما من برای هدایت بودم برای خواندن و عمل کردن به ان بودم. کاش بخوانیم و عمل کنیم و تفسیر آنرا فرا بگیریم.