جهش تولید | شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹

صرفه جویی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

صرفه جویی

Loading the player...

در این انیمیشن هدف این است که به خانواده ها آموزش دهیم تا در کارهای خود صرفه جویی کنند و با برنامه ریزی درست مصرف کردن را یاد بگیرند و صرفه جویی به این معنا نیست که کم مصرف کنیم بلکه درست مصرف کنیم.