سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

صورتحساب - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

صورتحساب

Loading the player...

دانلود

روزی در شهری پسری برای تهیه مخارج زندگی و درس خواندن ناچار به دست فروشی بود و در حال کار کردن به شدت گرسنه شد و در خانه ای را زد و با دست پاچگی طلب آب کرد ولی صاحب خانه که دختری جوان بود متوجه گرسنگی او شده بود و بجای آب یک لیوان شیر آورده و پسر بعد از خوردن شیر سپاسگذاری کرده و میرود سالها بعد دختر به شدت بیمار می شود و در بیمارستانی بستری می شود و دکتر متخصص برای بررسی وضعیت بیمار نزد او آمده و در کمال شگفتی دکتر که همان پسری بوده که روزی برای گرسنگی خود نزد خانه ای رفته بود می باشد متوجه می شود زن بیمار همان دختر است که به او یک لیوان شیر داده بود و دکتر خودش از بیمار نگهداری کرده تا خوب می شود و آخرین روز بستری شدن زن در بیمارستان فرا رسیده و هزینه های درمان او نزد دکتر برده می شود و دکتر همه هزینه های بیمار را پرداخت می کند.