سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

ضایع کردن نماز - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

ضایع کردن نماز

گروهی نماز را ضایع می کنند ولی فقط کسی که نماز نمی خواند نماز را ضایع نمیکند حدیث داریم که بعضی ها نماز می خوانند ولی نماز را خفیف می کنند بعضی ها نماز را سبک می کنند یا بعضی ها نماز را به موقع نمی خوانند همه این افراد نماز را خفیف می کنند که به زودی هم کیفر کار خود را خواهند دید.به توضیحات بیشتر در این زمینه توجه کنید.