رونق تولید ملی | شنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۸

ضرب المثل بهبهانی مه او ما روزه تشنی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

ضرب المثل بهبهانی مه او ما روزه تشنی

این ضرب المثل بهبهانی یعنی اشتیاق فراوان فرد برای انجام کاری یا برآورده شدن ارزویی می باشد. ماه رمضان اگر مخصوصا در فصل تابستان باشد فرد بی صبرانه منتظر است تا شب شود و آب بنشود پس ریشه مثل به تشنگی در ماه مبارک رمضان برمی گردد و خود مثل کنایه به اشتیاق فراوان فرد به چیزی یا هدفی دارد.