سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

ضمان در فقه - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

ضمان در فقه

Loading the player...

 اگر شخصي آسيبي به جان يا مال كسي وارد كند ضامن است و بايد از عهده آن بيرون بيايد مثلا اگر فردي در دوران كودكي كه هنوز هم به سن تكليف نرسيده شيشه خانه كسي را شكسته يعني به اموال فردي آسيب رسانده است در اينجا فرد ضامن است و بايد از عهده كاري كه كرده بر بيايد اگر آن شخص را مي شناسد بايد خسارت را به شخص پرداخت كند و اگر هم به آن شخص دسترسي ندارد بايد از طرف آن فرد همان ميزان خسارت را صدقه بدهد اينگونه است كه مي گوييم بايد از عهده ضمان بيرون بيايد گاهي اوقات آسيب به بدن شخص است مثلا فردي در دوران كودكي با دوچرخه به شخصي خورده و باعث شده پاي طرف بشكند و مقصر هم بوده اينجا هم شخص ضامن است و اگر طرف را مي شناسد بايد از عهده آنچه هست بيرون بيايد و اگر طرف را ني مشناسد بايد از طرف وي به فقير صدقه بدهد و اگرهم شخص در قيد حيات نباشد بايد به ورثه پرداخت كند.