جهش تولید | یک‌شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۹

طاره - خبر - نمایش محتوا

 

 

طاره

ترک های قشقایی خوزستان یک سری دعاهایی دارند که این دعا را معمولا در مقابل کارهایی که طرف برایش انجام می دهد یا صحبتی که می کند این دعا را می گویند: بیشتر اوقات از کلمه خدا استفاده می کنند گرچه خداوند نام های بسیاری دارد. اما ترک ها در دعاهایشان از نام " طاره " به معنی خدا استفاده می کنند که در هیچ زبانی وجود ندارد. و خاص ترک ها می باشد.

Turks in their prayers the name "T" means that God does not exist in any language. And is certain to leave.