رونق تولید ملی | دوشنبه، ۳ تیر ۱۳۹۸

طریق الحسین - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

طریق الحسین

دانلود

این مستند در خصوص پیاده رویی زائران حسینی می باشد که در طول مسیر از راهها و مسیرهایی عبور میکنند تا به مقصد خود برسند.