سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

طلاق از طرف زوجه - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

طلاق از طرف زوجه

در دو صورت زوجه می تواند متقاضی طلاق شود اول اینکه شرط ضمن نکاح انجام گرفته باشد و دوم اینکه در صورت  ارتکاب ترک خانه ، ندادن نفقه ، ضرب و شتم و...If the wife can divorce in the first condition in the marriage contract is done and second, if committing leave the house, not alimony, beat and ...