سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۰

عبدالله بن حسن(ع) - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

عبدالله بن حسن(ع)

عبدالله پسر حسن بن علی (ع)و ازشهدای واقعه کربلاست . بیشتر عالمان شیعه بر این باورند که وی هنگام مرگ به بلوغ نرسیده بوده است. حرمله بن کاهل که قاتل علی اصغر پسر حسین بن علی می‌باشد، با شمشیر به امام حسین حمله کرد. عبدالله به اوگفت : ایا می‌خواهی عمویم را بکشی؟ و او شمشیر خود را به طرف کودک فرود آورد، عبدالله دست خود را سپر قرارداد و شمشیر دست او را قطع کرده و آن را به پوست آویزان کرد، پس عبدالله فریاد می‌زد:ای مادر! حرمله بن کاهل تیری به اوزد، در حالی که در دامان حسین بن علی (ع )قرار داشت کشته شد.

Abdullah's son Hasan ibn Ali (AS) and Azshhday Karbala incident. More Shia scholars believe that his death was not mature. Hrmlh Ben Kahl, who is the murderer, Ali Asghar son of Husayn ibn Ali, Imam Hussein invaded by the sword. Abdullah, he said: Do you want to kill my uncle? He landed his sword to the child, Abdullah contract shield your hand and the sword cut off her hand and hung it on the skin, after Abdullah shouted: O Mother! Hrmlh adult son Thierry to Avzd, while in the lap of Husayn ibn Ali (AS) was killed.]