سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

عبودیت در مقابل خدا - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

عبودیت در مقابل خدا

در رفتار امام حسین(ع) از اولی که از مدینه حرکت کرد هیجان معنویت و عزت و سرافرازی و در عین حال عبودیت در مقابل خدا محسوس می باشد .آنروزی که صدها و شاید هزاران نامه را برای او فرستادند که ما شیعیان و مخلصان شما در کوفه و در عراق هستیم ، بیا... مغرور نشد .وقتی که سخنرانی کرد صحبت از مرگ کرد حرکت ،حرکت مسلمانانه همراه با معرفت و عبودیت بود. 

.