سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

عملیات رقابیه - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

عملیات رقابیه

خلاصه گزارش عملیات : نام‌ عملیات : عملیات رقابیه ، تاریخ اجرا : بیست و پنجم اسفند ماه سال 1359 ، منطقه عمومی : خوزستان ، محل نبرد : رقابیه ، سازمان عمل کننده : مشترک ، فرماندهی عملیات : ارتش ، نوع نبرد : آفندی . **** شرح عملیات ارتفاع رقابیه : در امتداد جاده اندیمشک به اهـواز در اســتان خوزســتان ، بعد از شهر شوش در غرب رودخانه کرخه ، منطقه وسیعی از شنزارهای جنوب قـرار دارد که نهایتاً به ارتفاعاتی به نام " میش داغ " در شمال بستان منتهی مـی گردد . در نزدیکی مرز ایران و عراق و در غرب ارتفاعـات میـش داغ که زمین پوشیده از تپه های کوچک و بزرگ شنی می باشد ؛ « تنگ رقابیه » قرار دارد . عراقی ها به دلیل مشکل بودن عبور از ایـن بیابـان و نیــاز بـه به کارگیری نیروهای بسیار زیاد ، منطقه را رها نموده و هیچ گونه اسـتقراری در منطقه نداشتند . لذا از شهر شوش تا عبدالخان هر لحظه احتمال ورود عراقی ها از طریق بیابان به جاده اندیمشک اهواز وجود داشت ؛ چــرا که نیروهای ایرانی نیز در این منطقه مستقر نبودند . برخورد یک گشتی 400 نفره عراقی که با هلی برن در نزدیکی عبدالخان پیاده شده بودند ، با یـک گروهان از تیپ 55 هوابرد ارتش جمهـوری اسـلامی ایـران در چهـارم اسفندماه سال 1359 به خوبی نشان داد که منطقه بسیار حساس شده است . لذا جهت عقب راندن دشمن و برطرف کردن خطر نفـوذ عــراقی ها در تاریخ بیست و پنجم اسفند ماه سال 1359 ، « عملیات رقابیه » طراحی و اجرا گردیـد کـه تـا اول فروردین ماه به مدت 6 روز ادامه یافت . *** نتیجه عملیات رقابیه :¬ هرچند تیپ 2 لشگر 16 به دلیل وضعیت زمین در سمت جنوبــی تپه های ابوصلیبی خات و رقابیه متوقف شد ، ولی توانست ضمن وارد نمـودن تلفات و ضایعات فراوان به عراق پیشروی احتمالی دشـمن را در غـرب رودخانه کرخه سد نماید .