جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

عواقب سیگار کشیدن - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

عواقب سیگار کشیدن

این داستان حکایت مردی است سیگاری که به شدت به سیگار اعتیاد دارد و نمی تواند سیگار را ترک کند و در اثر دود سیگارش که در خانه پخش می شود فرزند پسرش به آسم مبتلا و دچار تنگی نفس های شدید می شود.

This story is the story of a man smoking a cigarette that badly addicted and can not quit smoking