سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

عوامل موثر در بروز دیابت - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

عوامل موثر در بروز دیابت

دیابت یک اختلال سوخت و سازی (متابولیک) در بدن است. در این بیماری توانایی تولید هورمون انسولین در بدن از بین می‌رود و یا بدن در برابر انسولین مقاوم شده و بنابراین انسولین تولیدی نمی‌تواند عملکرد طبیعی خود را انجام دهد. نقش اصلی انسولین پایین آوردن قند خون توسط سازوکارهای مختلف است. دیابت دو نوع اصلی دارد. در دیابت نوع یک، تخریب سلول‌های بتا در پانکراس منجر به نقص تولید انسولین می‌شود و در نوع دو، مقاوت پیشرونده بدن به انسولین وجود دارد که در نهایت ممکن است به تخریب سلول‌های بتای پانکراس و نقص کامل تولید انسولین منجر شود. در دیابت نوع دو مشخص است که عوامل ژنتیکی، چاقی و کم‌تحرکی نقش مهمی در ابتلای فرد دارند.Diabetes is a metabolic disorder (metabolic) in the body. In this disease the body's ability to produce the hormone insulin or the body is destroyed in insulin production, insulin resistance, and therefore can not perform its normal function. The main role of insulin to lower blood sugar by different mechanisms. There are two main types of diabetes. In Type I diabetes, destruction of insulin-producing beta cells in the pancreas, which leads to defects in type II, insulin resistance is progressive destruction of pancreatic beta cells and eventually may lead to defects in insulin production. It is known that genetic factors in type II diabetes, obesity and lack of physical activity have an important role in a person.