سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

فال گرفتن با بولونی در پایان سال - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

فال گرفتن با بولونی در پایان سال

فال گرفتن با بولونی که از دیر باز مرسوم بوده است نیز هم اکنون دررامهرمز نیز در پایان سال موسوم است. بولونی کوزه کوچک دهان گشادی است که دختران و زنان جوان در چهارشنبه آخر سال دور هم جمع می شوند و هر کس به هر نیتی که دارد نوشته ای را می نویسد و در بولونی می ریزند سپس دختر کوچکی که نابالغ است دست خود را در کوزه می بردو شعری را که در می آورد به یکی از حاضران می دهد. و آن شخص آن نوشته را با آرزوی خود مطابقت می کند. و میفهمد که آرزویش برآورده می شود