سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

فرمانده شهید حسن درویشی بیانیانی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

فرمانده شهید حسن درویشی بیانیانی

فرمانده شهید حسن درویشی بیانیانی در یکم اردیبهشت سال 1341 در جعفر آباد به دنیا آمد وی به مسائل مذهبی علاقه فراوان داشت فرمانده شهید حسن درویشی سرانجام در 21 اسفند ماه سال 1363 در عملیات بدر بر اثر رگبار گلوله دشمن به شهادت رسید و پیکر پاکش در گلزار شهدای شوش به خاک سپرده شد. او در بخشی از وصیتنامه خود چنین نوشته است: امت اسلام بداند که تنها راه  تداوم این حرکت خدایی توکل برخدای رحمان است پس با توکل به خداوند، برخداوند و عشق به اسلام و رهبری امام خمینی انقلاب اسلامی شکست نمی خورد.   

Byanyany the first martyr commander Hassan Darvish J. Abad was born in May 1341. He was fascinated religious martyr commander Hassan Darvish Finally, on 21 March 1363 in Operation Badr was killed by enemy bullets and body wash in the cemetery Susa martyrs were buried. He wrote his will on the part of: the Nation of Islam know that the only way this rate continues, then God is merciful Brkhda trust with trust in God, Brkhdavnd and love for Islam and the Islamic Revolution Imam Khomeini's leadership will not fail.