سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۱ تیر ۱۴۰۰

فرمایشی از امام صادق (ع) در مورد قرآن - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

فرمایشی از امام صادق (ع) در مورد قرآن

هر کس در دوران جوانی قرآن را قرائت کند در حالی که به آن ایمان دارد قرآن با گوشت و خون او آمیخته می شود . این خصوصیت فقط در مورد جوانان صدق می کند.