جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹

فرکانس سیما - صفحه اصلی - سیما - نمایش محتوا

 

 

فرکانس سیما - صفحه اصلی

شبکه خوزستان در شهر اهواز
آنالوگ : کانال 56
گیرنده دیجیتال : کانال 26جدیدترین تولیدات سیما