سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۰

فشار خون نرمال - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

فشار خون نرمال

دراين طبقه بندي آستانه فشارخون بدون در نظر گرفتن ساير عوامل خطر و بيماريهای همراه براي افراد بزرگسال 18 سال و بالاتر تعيين شده است. فشارخون طبیعی در يك فرد سالم در حال استراحت كمتر از 120/80 ميلي متر جيوه است. يعني فشار سيستول كمتر از 120 و دياستول كمتر از 80 ميلي متر جيوه است.

The classification of blood pressure threshold regardless of other risk factors and comorbidities for adults 18 years and older is determined. In a healthy person's normal blood pressure less than 120/80 mm Hg at rest. The systolic pressure less than 120 and diastolic BP less than 80 mm Hg.