سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

فلانی سبیلش را با دنبه چرب کرده - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

فلانی سبیلش را با دنبه چرب کرده

Loading the player...

در روزگاران گذشته مردی با فرزندان و همسرش زندگی می کرد .دوستان مرد در جمع همیشه از غذاهای چرب و خوشمزه ای که می خوردند تعریف می کردند مرد که فردی تهیدست بود فقط از ته دل آهی می کشید. یک شب هنگامی که از کوچه ای می گذشت پایش به دنبه ای که در کوچه افتاده بود خورد او دنبه را برداشت و به خانه رفت او هر روز سبیل های خود را چرب می کرد وبین دوستان خود شروع به لاف زدن می کرد و می گفت که غذاهای خوشمزه خورده است .روزی از روزها مرد دنبه را کنار حوض جا گذاشت و به سوی دوستانش روان شد از آنسو گربه ای دنبه را از کنار حوض به دهان گرفت و فرار کرد پسر مرد به سوی پدرش که بین دوستان خود مشغول لاف زدن بود رفت و گفت پدر بیا که سبیل چرب کنت را گربه برد . دوستان او با صدای بلند شروع به خندیدن کردند ویکی از میان جمع به او گفت:کاش از همان روز می دانستیم که تو با حرفهای ما به فکر و خیال می پردازی حال امشب مهمان ما هستی و همگی غذایی چرب و خوشمزه خواهیم خورد مرد دیگر هیچ وقت بیهوده سبیل خود را چرب نکرد و دروغ نگفت.