سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

قدس در کلام رهبر - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

قدس در کلام رهبر

امروز فاجعه فلسطین در اوج زشتی وتکان دهندگی است ملت فلسطین در خانه خود غاصبان را مشاهده می کند. زندگی او به تاراج رفته است، خانه او از او گرفته شده است.در خانه خود او در شهر و دیارش تحقیرش می کند. نماز جمعه می خواهد برود جوان فلسطینی را سر تاپایش را مورد بازرسی قرار می دهند،تحقیر می کنند و نمی گذارند به نامز جمعه برود در خیابان اگر اندک سوء ظنی پیدا کنند جوان مسلمان را مرد و زن مسلمان را مورد تحقیر و اهانت قرار می دهند در خانه خود به او اهانت می کنند اگر حرفی بزند و اگر از گوشه ای شعله خشم او بلند شود بدون هیچ مانعی خانه او را با تانک تخریب می کنند این ملت مظلوم اگر از خود دفاع کند اگر داد بکشد تروریست است.