جهش تولید | پنج‌شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۹

قصه های زندگی - صدا - نمایش محتوا

 

 

قصه های زندگی

زندگی انسانها سراسر داستان و قصه است و چون قصه یکی از بهترین شیوه های آموزشی و حفظ فرهنگ و آداب رسوم در بین اقوام مختلف ایران است .  درمیان اقوام مختلف که در استان خوزستان  زندگی می کنند داستانها و روایت های زیبایی وجود دادرد .

ما نیز در شبکه استانی صدا ی خوزستان بر آنیم تا با تهیه برنامه ای با ساختار قصه و روایت توجه بیشتری به قصه و قصه گویی داشته باشیم .

قصه های زندگی با آرم برنامه آغاز می شود و گوینده قسمتی از قصه را روایت می کند و قسمت هایی از قصه و داستان به صورت نمایش تهیه و پخش می شود .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : علی یار زارعی

گوینده : لیلا حسن پور

تاریخ تولید: 1394