سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

قلعه تل - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

قلعه تل

قلعه‌تُل شهری دراستان خوزستان می باشد. این شهر در بخش مرکزی شهرستان باغملک قرار گرفته است. قلعه تل توسط محمد تقی خان بختیاری در سرتلی در ناحیه ایذه بنا شده‌است. سکونت در شهر قلعه تل با استناد آثار تاریخی بدست آمده در نشستگاه آن به گذشته‌ای بسیار دور در دوره حاکمیت پادشاهی عیلام باز میگردد. اهمیت این شهر و نزدیکی شهر کنونی قلعه‌تل با آن و نیز احتمال عبور کاروان‌های بین شهر آنزان وشوش از مسیر میانکوهی منطبق بر دشت قلعه تل بر احتمال رونق حیات این شهر در روزگارعیلامیان می افزاید. از این قلعه برای فرماندهی قشون استفاده می‌شد.

Qaleh tall is a city in Khuzestan province. It is located in the central part of the city Baghmalek.