جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

لباس قناعت - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

لباس قناعت

Loading the player...

دانلود

دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان: خدایا در این ماه به پوشش و پاکدامنی بیارای، و لباس قناعت و اکتفا به اندازه حاجت بپوشان و برعدالت و انصاف وادارم نما، و مرا در این ماه از هر چه می ترسم ایمنی ده، به نگهداری ات ای نگهدارنده هراسندگان