سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

لحن کلام - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

لحن کلام

در هر جایی لحن کلام و کلمات مورد استفاده ما باید متناسب با وضعیت محیط باشد. در نتیجه برای قضاوت در مورد رفتارها و گفتگو ها باید شرایط محیطی را هم در نظر بگیریم و بعد قضاوت و گله کنیم ، چون خیلی وقتها آدم ها از چیزی که می گویند مقصودی ندارند و فقط شرایط لحن آنها را عوض کرده است.

Where tone and words used, we must be compatible to the environment.