سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

ماده 71 قانون اسلامی شورای شهر - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

ماده 71 قانون اسلامی شورای شهر

ماده 71 قانون شوراها در خصوص وظایف شورای اسلامی شهر بشرح زیر است :انتخاب شهردار برای مدت چهارسال.

تبصره 1- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید . 

تبصره 2- شهردار نمیتواند همزمان عضو شورای شهر باشد .