سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

مار گزیدگی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

مار گزیدگی

با آنکه توصیه‌های درمانی اولیه بر حسب مارهای گوناگون و شرایط مختلف، تفاوت دارد، اما مواردِ کلیِ زیر را باید در نظر داشت:

 

در ابتدا پس از ارزیابی و استفاده از لباس و کفش مناسب جهت جلوگیری از مارگزیدگی خودمان، مصدوم را از محل حادثه دور کنید. با آنکه تعیین نوع مار، در درمان کمک‌کننده است، اما وقت خود را، بابت به‌دام‌انداختن مار یا کشتن آن تلف نکنید.

فرد باید خونسرد باشد. هرنوع تنش کاربردی باعث می‌شود ضربان قلب بالا رفته و سرعت گردش خون زیاد شود و سم در بدن پخش شود. مارگزیده را آرام کنید و او را نترسانید.

کمک بطلبید. سعی کنید ترتیبی بدهید که در اسرع وقت، مصدوم به یک مرکز درمانی مجهز انتقال یابد؛ جایی که سم ضدمار (برای همان منطقه) در دسترس باشد.

محل گزش را پایین‌تر یا هم‌سطح قلب قرار دهید، اما آنرا نبندید.

بهتر است فرد مصدوم، چیزی نخورد و ننوشد. بخصوص آنکه بیمار، نباید نوشیدنی‌های حاوی الکل بنوشد، چرا که الکل، گشادکنندهٔ مویرگ‌هاست و بدین ترتیب، سرعت جذب سم در بدن بالا خواهد رفت.

به‌هیچ‌وجه به بیمار داروهای محرک یا مسکن ندهید، مگر آنکه برای اینکار، از پزشک دستور گرفته باشید.

زیور آلات، ساعت یا لباس‌های تنگ را از اندام گزیده شده خارج کنید.

تا جایی که ممکن است، مصدوم را بی‌حرکت نگه دارید.

محل گزش را برش ندهید.

Although the initial treatment recommendations based on various snakes and different situations is different, but generally the following should be considered:
 
At first, after the evaluation and use of clothes and appropriate footwear to prevent us from snake bites, injured away from the scene. While determining the type of snake, the treatment helps, but take your time, do not waste for Bhdamandakhtn snake or kill it.
One must be calm. Any applied stress causes increased heart rate and high blood flow velocity and toxins in the body. Margzydh calm and Ntrsanyd him.
Seek help. Try to arrange as soon as possible, with transfer the patient to a medical center where Sam Zdmar (for the area) is available.
Bite the lower or the same level as your heart, but do not close it.
Better injured person, do not eat and drink. In particular, the patient should not drink beverages containing alcohol, because alcohol, dilator Mvyrg·hast and thus poison the body's absorption rate will go up.
Housing drugs to the patient in any way or not, unless to do so, your doctor has ordered.
Jewelry, watches or tight clothing from the bitten limb is removed.
As far as possible, keep still injured.
Do not cut the bite site.