جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

متلاحمه - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

متلاحمه

دیه جراحاتی که بر سرو صورت وارد می شود در کتب فقهی تقسیم بندی شده است مثلا :متلاحمه جراحتی است که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد که دیه آن سه شتر استDiego enters craniofacial injuries consistent divided in religious books