سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

مثخال - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

مثخال

معامله و داد و ستد امری ضروری در یک جامعه می باشد. هر قوم نوعی محصول دارد که باید با فروش آن وسایل مورد نیاز خود را تامین کند. درگذشته معاملات به صورت معامله ای بوده است یعنی مبادله کالا با کالا . به اینصورت که کالایی با کالایی معاوضه  می شده که اینکار گاهی باعث ضرر و زیان یکی از دو طرف می شده بنابر این با چاره جو ی هایی که به عمل آمد واحد هایی برای اندازه گیری های کالا ها در نظر گرفته شد . واحد وزن در بهبهان مانند مثخال در اصل مثقال بر وزن مفعال و وازه عربی می باشد  که از ریشه ثقل گرفته شده است . این واژه در گویش محلی بهبهانی بیشتر اوقات برای تاکید بر محرومیت چیزی بکار می رود.

Trade and commerce in a society is essential. Any kind of product that people have to sell it needed to meet. In the past, the transaction has been trading for the bartering of goods.