سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

محل ابلاغ و چگونگی ابلاغ اوراق قضایی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

محل ابلاغ و چگونگی ابلاغ اوراق قضایی

Loading the player...

کلیه دعاوی راجع به اموال غیر منقول که می خواهد راجع به بحث مالکیت ، مزاحمت و ممانعت از حق و...می باشد در دادگاه مطرح می شود اما دادگاهی که دارای صلاحیت رسیدگی به این دعواست همان دادگاه محل وقوع ملک غیر منقول می باشد.سوال اینجاست که دادگاه به درخواست (طلب حقوقی) چه کسی رسیدگی می کند؟ باید گفت به شخص مدعی یا نماینده قانونی مانند پدر یا جد پدری یا قیم و یا نماینده حقوقی می توانند دادخواست تکمیل و تحویل بدهند. دادخواست یک فرم مشخصی است که یک سری موارد در آن فرم مشخص شده است و بایستی توسط کسی که ادعا دارد و یا نماینده قانونیش این فرم پر شود.افراد می توانند از دفتر دادگاه ها این فرم دادخواست را بگیرند و آنرا تکمیل کنند.