سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

محل تزریق انسولین - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

محل تزریق انسولین

محل هایی که بیماران دیابتی می توانند انسولین تزریق کنند شامل قسمت خارجی ران و لگن ،شکم و قسمت فوقانی بازو می باشد و بسیاری از پزشکان تزریق در ناحیه شکم را به علت عدم تاثیر پذیری از فعالیت فیزیکی و ورزش و نیز قابل پیش بینی بودن جذب ارجح می دانند . قابل ذکر است که ورزش موضعی ،ر گرما و ماساژ می تواند باعث افزایش سرعت جذب انسولین در محل تزریق شود.

are preferred. It is noteworthy that local sports, the heat and massage can increase the rate of absorption of insulin in the injection site.