سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

مداحی مردم شوشتر - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

مداحی مردم شوشتر

نگرشى ژرف ميخواهد تا بتوان بر همه ابعاد اين شهادت عظيم و پرنتيجه دست يافت.از همان اوان شهادتش تا كنون , دوستان و شيعيانش , و همه آنان كه به شرافت و عظمت انسان ارج مي گذارند, همه ساله سالروز به خون غلتيدنش را, سالروز قيام و شهادتش را با سياهپوشى و عزادارى محترم مي شمارند, و خلوص خويش را با گريه بر مصايب آن بزرگوار ابراز ميدارند. به قسمت هایی از مداحی مردم شوشتر توجه بفرمایید..

Depth view of all aspects of this testimony is going to be huge and the Yaft.az Prntyjh the beginning of his testimony so far, friends and Shyyansh, and all those who appreciate the dignity and greatness of man, Ghltydnsh blood every year the anniversary, the anniversary of the uprising and his testimony with respect and mourning black, and its purity expressed by the noble cry of suffering. Mourning parts of the valley note.