جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

مراجعه ی 270 نفر به مراکز درمانی به علت گرد و خاک - خبر - نمایش محتوا

 

 

مراجعه ی 270 نفر به مراکز درمانی به علت گرد و خاک

مراجعه ی 270 نفر به مراکز درمانی به علت گرد و خاک

مراجعه ی 270 نفر به مراکز درمانی به علت گرد و خاک

به علت گرد و خاک 270 نفر در خوزستان به مراکز درماني مراجعه کردند.

رئيس دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز گفت : به علت پديده ي  گرد و خاک در روز جمعه و شنبه 270 نفر به مراکز درماني دولتي و خصوصي در اهواز وساير شهرستانهاي ديگر استان مراجعه کردند.

دکتر اسماعيل ايدني افزود : از اين تعداد پنج نفر در بيمارستان بستري که پس از درمان مرخص شدند.

از روز جمعه به علت پديده ي گرد و خاک و 66 برابري حد مجاز آن خوزستان تحت تاثير اين پديده قرار گرفت و روز شنبه موجب قطع شدن آب و برق در اهواز و تعطيلي مدارس ،دانشگاه ها ، ادارات و  بانک ها در اهواز و کارون شد.

همچنين شاخص کيفي هواي اهواز در روز شنبه در وضعيت خطرناک قرار گرفت.