سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

مرکز تعمیرات شهید فرخ نیا (بخش اول) - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

مرکز تعمیرات شهید فرخ نیا (بخش اول)

Loading the player...

دانلود

مرکز تعمیرات کارخانه شهید فرخ نیا در کشور وظیفه آماده نگه داشتن ارابه های جنگی را دارد. در این مرکز تانک های زمان جنگ را که فرسوده شده اند را بازسازی می نمایند تا در صورت نیاز از آنها استفاده شود...

Farrokhnia martyr factory repair center in the country has the task of keeping chariots. In the center of the old tanks during the war have been rebuilt so if you need them to be used ...