سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

مرگ شیرین تر از عسل - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

مرگ شیرین تر از عسل

در شب عاشورا وقتی که همه اصحاب اعلام وفاداری کردند و گفتند که ما هرگزاز مولایمان جدا نخواهیم شد.امام (ع) فرمودند: پس بدانید که ما کشته خواهیم شد در این حال طفلی 13 ساله که در گوشه ایی از مجلس نشسته بود و نامش قاسم بود رو به عمویش امام حسین (ع) کرد و گفت :آیا من نیز کشته خواهم شد .حضرت پرسیدند که مرگ نزد تو چه مزه ای دارد؟ قاسم (ع) چنین پاسخ داد : مرگ در  نزد من اگر بگویید که فردا شهید خواهم شد از عسل شیرین تر است  .     

was the uncle of Imam Hussein (aS) and said I would be killed if I asked .hzrt taste of death, what is with you? Qasim (AS) replied: martyr's death at the sight of me if I say that tomorrow I will be sweeter than honey.