جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

مزار دو شهید گمنام در پارک گلستان اهواز - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

مزار دو شهید گمنام در پارک گلستان اهواز

مزار دو شهید گمنام در پارک گلستان اهواز

مزار دو شهید گمنام در پارک گلستان اهواز

به یاد آنهایـــی که جز استخوانهایشـــان چیزی از جسمشان نمانـــده اما عظمت و شکـــوه غیرت

و روحشان عالــــم را فرا گرفته است مزار دو شهید گمنام در پارک گلستان اهواز را مشاهده میکنید